Disclaimer

Sebagai pihak yang menyediakan dan menguruskan platform ini, pihak 1Promoter tidak bertanggungjawab di atas setiap perkara-perkara yang berikut :

1) Pihak 1Promoter tidak menjamin Affiliate akan berjaya menjana pendapatan lumayan dengan mempromosikan produk/servis yang disenaraikan di 1Promoter. Ianya bergantung kepada usaha dan rezeki masing-masing.

2) Pihak 1Promoter tidak menjamin Seller akan mendapat keuntungan lumayan kerana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hasil jualan sesuatu produk/servis seperti harga, persaingan dan sebagainya.

3) Pihak 1Promoter tidak bertanggungjawab sekiranya terdapat kesan negatif hasil daripada penggunakan produk/servis yang dibeli.

4) Pihak 1Promoter tidak bertanggungjawab di atas segala kesalahan dari sudut produk/servis, website atau mana-mana bahagian yang melanggar undang-undang Malaysia ataupun bercanggah dengan agama Islam. Semua kesalahan tersebut terletak di atas tanggungjawab pihak Seller.

5) Pihak 1Promoter tidak bertanggungjawab di atas khidmat bantuan susulan (support) untuk produk/servis yang telah dibeli. Pelanggan harus mendapatkan khidmat bantuan tersebut terus daripada pihak Seller.

6) Pihak 1Promoter tidak bertanggungjawab sekiranya produk/servis yang dibeli tidak membawa sebarang manfaat kepada pelanggan.

Sebagai penyedia platform, peranan pihak 1Promoter hanyalah seperti berikut sahaja :

1) Menyediakan platform untuk membolehkan Seller mendapatkan trafik dengan kos yang murah.

2) Menyediakan platform bagi membolehkan Affliate menjana keuntungan menerusi program content distribution.

3) Membuat pembayaran komisen (sekiranya ada) kepada Affiliate yang terlibat.