Cara Lihat Rekod Pembayaran Komisen

Cara Lihat Rekod Pembayaran Komisen

Cara Lihat Rekod Pembayaran Komisen Untuk melihat rekod pembayaran komisen yang telah dibayar ke akaun bank, anda bolehlah login ke akaun affiliate anda. Kemudian klik pada Reports > Payouts to me seperti dalam rajah di bawah...