Cara Lihat Komisen Yang Diperolehi

Untuk melihat komisen yang telah anda perolehi, anda boleh lah login ke akaun affiliate anda terlebih dahulu.

Kemudian anda boleh ikut salah satu daripada TIGA cara berikut untuk melihat komisen yang telah perolehi. Ketiga-tiganya memberikan bacaan laporan dari sudut yang berbeza. Anda boleh lihat ketiga-tiganya mengikut kesesuaian.

Cara 1 : Reports > Commissions

Cara lihat komisen - 1

Cara 2 : Reports > Quick Stats

Cara lihat komisen - 2

Cara 3 : Reports > Trends Report

Cara lihat komisen - 3