Cara Masukkan Dan Semak Bahan Promosi

Untuk memasukkan bahan promosi ke dalam sistem 1Promoter, Seller hanya perlu mengisi borang yang telah disediakan sahaja.

Kemudian pihak 1Promoter akan membuat semakan dan tapisan terhadap bahan tersebut sebelum dimasukkan ke dalam sistem.

Sekiranya bahan tersebut diluluskan, Seller boleh menyemak akaun 1Promoter masing-masing dengan cara klik pada menu Banners > Banners Manager seperti dalam rajah di bawah :

Sekiranya perlu, Seller juga boleh klik pada button filter untuk melihat bahan promosi mengikut jenis produk dan juga kategori.